Dansenett Norge Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival
Pris
Gratis / påmelding
Lengde
6 timer
23. mars 2023 - kl.10:00
24. mars 2023 - kl.10:00

Velkommen til et 2 dagers seminar i Trondheim i regi av Dansenett Norge

Seminaret vil foregå på norsk

Ingrid E. Handeland (NPU), Sigrid Ø. Svendal (Danseinformasjonen) og Marthe Stokvik (Kulturdirektoratet) vil i løpet av disse dagene belyse dansens infrastruktur og oppbygning, slik at det blir tydelig hvordan produksjon og visning av dansekunst organiseres i Norge. Deretter ser vi nærmere på motivasjonen til å programmere dans og om hva som er realistiske mål for økning av publikumsbesøket. Kulturfondets ulike tilskuddsordninger som kan bidra til å styrke infrastrukturen på scenekunstområdet vil presenteres.

Påmelding

Frist for påmelding er tirsdag 14. mars

Sted for seminaret: Olavshallen, Cinemateket, Kjøpmannsgata 48, Trondheim

Seminaret skjer under Multiplié Dansefestival

Program torsdag 23. mars

10:00 – 15:00 Slik utvikler du publikumsgrunnlaget for dans

Publikumsutvikling dreier seg om å utvikle publikumsgrunnlaget for et kulturuttrykk eller en kulturaktør. Dansenett Norge arbeider for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet og å øke publikumsbesøket. Men hvordan er etterspørselen etter danseforestillinger i befolkningen, og hva er realistiske mål for økningen av publikumsbesøket?

Norsk publikumsutvikling (NPU) arbeider for å styrke kunsten og kulturens posisjon i Norge. I november 2022 lanserte de NPU Monitor, et nasjonalt, sjangerovergripende analyseverktøy designet for aktører som ønsker å utvikle sitt publikumsgrunnlag. Til arrangørseminaret kommer NPU-direktør Ingrid E. Handeland for å gi oss innsikt i publikumsgrunnlaget for danseforestillinger i ulike regioner og befolkningssegmenter, og for å hjelpe arrangørene å ta i bruk innsikten i programmeringen og markedsføringen av danseforestillinger. 

Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012 og står bak den faglige plattformen NPU arbeider ut ifra i dag. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie. Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge.
Forberedelse: Introduksjonskapitlet i NPU Håndboka

Program fredag 24. mars

10:00 – 13:00 – Hvorfor programmere dans? 

I dette seminaret vil Sigrid Ø. Svendal først belyse infrastruktur og oppbygging, slik at det blir tydelig hvordan produksjon og visning av dansekunst organiseres i Norge. Her dekkes økonomi, men også visningsarenaer og nasjonale/regionale strukturer.

Deretter ser vi nærmere på motivasjonen til å programmere dans. Her vil vi også vise noen klipp fra ulike danseverk, og sammen diskutere både gleder og utfordringer ved å programmere dans. Vi vil snakke om ulike sjangre i den samtidige dansekunst, om publikum, om det å forstå dans, hvordan kommunisere dans og om dansens potensial til å berøre og nå publikummere i alle aldre.  

Sigrid Ø. Svendal er historiker med doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har også en treårig danse- og pedagogutdannelse. Svendal har skrevet flere dansehistoriske artikler, og var redaktør for boka Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år og magasinet Mer Bevegelse. Hun er i dag daglig leder ved Danseinformasjonen – det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst.

14:00 – 16:00 – Midler for å styrke infrastrukturen for dans

Gjennom Kulturfondets ulike tilskuddsordninger bidrar Kulturrådet til å styrke infrastrukturen på scenekunstområdet slik at samtidens scenekunst blir lettere tilgjengelig for et mangfold av publikumsgrupper. Seniorrådgiver Marthe Stokvik vil være til stede under arrangementet for å orientere om aktuelle tilskuddsordninger som nettopp støtter opp om dette formålet.

Støttet av Kulturrådet

Påmelding

Dansenett Norge tilbyr følgende:
Overnatting på hotell 1 – 2 netter etter behov
Lunsj begge dager
Reiser inntil 3.000 for reiser fra alle fylker utenom Troms, Nordland, Finnmark. 
Reiser inntil 5.000 for reiser fra Troms, Nordland, Finnmark.

Du kan melde deg på til én eller begge dagene her:


Merk at fristen er tirsdag 14. mars
Har du spørsmål? Kontakt Tone Tronstad eller Kirre Arneber