Kinetic Awareness som redskap for refleksjon og læring

27. november 2015 - kl.09:30 6 timer 300 Sted: DansiT Kurs og samtaler

I samarbeid med Dans i Skolen arrangerer DansiT kurs i Kinetic Awareness som redskap for refleksjon og læring. Kursleder er danser, koreograf, bevegelsespedagog og PhD-stipendiat Anette Torgersen.

Dagen er delt inn i to deler, en teoretisk forelesning og en praktisk danseklasse. Dette er et kurs som passer like godt for dansere som gymlærere!

Program:
Forelesning kl. 9:30-11:30
Lunsj kl. 11.30-12:30
Danseklasse kl. 12:30- 15:00/15:30

Meld deg på ved å sende en mail til dansekonsulent Tone Tronstad (tone@dansit.no)!

Forelesning: Et dansepedagogisk prosjekt – erkjennelse av den levde kropp

Arbeidet med Kinetic Awareness er en prosess der en danser kan dra læring fra en gjentagende form for kropp- og bevegelsesintervju. Denne intervjumetoden kan sees som en integrering av en fenomenologiskinspirert tilnærming til bevegelsesfenomener og -kunnen.

Under Anette Torgersens arbeid med dansere har hun erfart at disse utvikler sin bevegelseskunnen og evne til å reflektere over egen læringsprosess gjennom studier av Kinetic Awareness. Forelesningen baserer seg på denne tause kunnskapen, og vil bl.a. ta opp følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan Kinetic Awareness bidra til at en danser utvikler sin «bevegelseskunnen»?
  2. Hvordan kan vi lære elever og studenter til å sanse sin kropp i bevegelse, som et verktøy for å få tilgang til, utvikle og ekspandere taus kunnskap?

Danseklasse: Praktisk erfaring med Kinetic Awareness

Bevisstgjøring av kroppen i bevegelse ligger som et grunnleggende arbeid i Kinetic Awareness. Deltakerne introduseres til en klassisk Kinetic Awareness-klasse. Kinetic Awareness er en progressiv releasebasert teknikk innenfor samtidsdans, der hensikten er å vekke opp det kinestetiske sinnet – og dermed din bevegelsesintelligens. Gjennom bruk av ulike typer gummiballer arbeides det dypt inn i muskulaturen for å frigjøre spenninger. Når en årvåkenhet er vekket i bevegelsessystemet, kan arbeid med danse- og bevegelsesteknikk, performanceskills og kunstneriske prosesser starte.

Kroppslig bevisstgjøring har stor nytteverdi for alle som arbeider med bevegelsesfag for ulike målgrupper i grunn- og videregående opplæring, og for profesjonelle dansere.

  1. Her og nå status: Kroppsmeditasjon
  2. Veien inn i kroppen: Langsomme bevegelser og anatomi
  3. Forandringsprosesser: Release-work
  4. Veien ut i uttrykk: Danse-bevegelsesimprovisasjon
  5. Refleksjon: Erfaringsdeling.

Om Anette Torgersen

Anette Torgersen er PhD-stipendiat ved Høyskolen i Telemark og har arbeidet som danser, koreograf og bevegelsespedagog ved nasjonale og internasjonale institusjoner og frie grupper siden 1977. Torgersen var kunstnerisk leder for SOMADANSEPOESI fra 1995 til 2003, der hun produserte flere helaftens forestillinger med støtte fra Sveriges Kulturråd. Hun er sertifisert Master Kinetic Awareness Teacher, Practitioner of Body-Mind Centering og Practitioner of Somatic Experience. Torgersen virket som studieleder og var med å lede utviklingen av spesialiseringen Bevegelsesveiledning – en fordypning ved Den Norske Dansehøyskolens BA i dans og pedagogikk (2002-2009).

Hennes pågående PhD-prosjekt undersøker erfaringsbaserte læringsteorier fra et holistisk perspektiv, i en dansepedagogisk kontekst. Erfaringsbaserte læringsmodeller (Lewin, Dewey, Kolb) fremmer nettopp viktigheten av å kunne reflektere over praksis for å kunne dra læring av erfarte opplevelser. Fokuset i Anette Torgersens forskning er å se på hvilken rolle årvåkent nærvær, kontakt med kroppen, transformative prosesser og sansearbeid har for å støtte erfaringsbaserte læringsprosesser. Målet for arbeidet er å finne metoder der studenter kan utvikle sin «bevegelseskunnen» og evnen til refleksjon over egen kroppslig praksis.