Forestillinger Fullt program Multiplié dansefestival Utvidet program
Pris
220/170
Sted
Rotvoll Kunstnerkollektiv
Lengde
50 min
søndag 25. april 2021 - kl.17:00
søndag 25. april 2021 - kl.19:00

Bli med ImproSTUNT på en performativ reise gjennom historiske Rotvoll

ImproSTUNT er en plattform for stedsspesifikke og tverrkunstneriske visninger med utgangspunkt i improvisasjon. På Rotvoll Kunstnerkollektiv blir du invitert med på en performativ reise som utforsker møtet mellom utøver, publikum og det historiske stedet. I denne “trialogen” oppdager vi gjemte steder og formes av kunstverkene rundt oss.  

Dansekunstner Anna Thu Schmidt leder ImproSTUNT-ensemblet, bestående av dansekunstnerne Karoline Bergh Ellingsen og Nina Wollny og musiker Tor Haugerud, inn i stedsspesifikke kunstneriske dialoger med musiker Sissel Vera Pettersen og visuelle kunstnere Pekka Stokke og Kathrine Butcher ved Rotvoll Kunstnerkollektiv.

Dansekunstner Anna Thu Schmidt ønsker gjennom prosjektene ImproSTUNT, ImproJAM og ImproLAB å tilby et åpent, gratis og trygt sted for utforsking av bevegelse og lyd gjennom prinsipper hentet fra dans, improvisert musikk og kontaktimprovisasjon.

Arrangementet gjennomføres med hensyn til gjeldende smittevernsregler.
Det er mulig å holde god avstand til andre. Publikum bes om å benytte munnbind under visningen.

NB: Det er svært få plasser per forestilling. Billetter må kjøpes på forhånd:

Billetter kl. 17.00   Billetter kl. 19.00

Medvirkende

Kunstnerisk leder: Anna Thu Schmidt
Dansekunstnere: Anna Thu Schmidt, Karoline Bergh Ellingsen, Nina Wollny
Musiker: Tor Haugerud
Musiker Rotvoll kunstnerkollektiv: Sissel Vera Pettersen
Visuelle kunstnere Rotvoll kunstnerkollektiv: Pekka Stokke and Katherine Butcher, stedsspesifikk installasjon: SHINY-FLOOR SHOW
Støttet av: Rotvoll kunstnerkollektiv, DansiT, FFUK, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

Om Rotvoll Kunstnerkollektiv

Rotvoll Kunstscene er visnings- og konsertserien til Rotvoll Kunstnerkollektiv. En gang i måneden inviterer Trondheims nye kunstnerhus til kunstopplevelser innenfor musikk, visuell kunst, teater, tekstarbeid, foto, video og lysdesign. Tverrkunstneriske uttrykk og nye former for samarbeid på tvers av kunstarter preger flere av arrangementene.
Rotvoll Kunstnerkollektiv åpnet høsten 2019, og det gamle asylet på Rotvoll huser nå 65 profesjonelle kunstnere. Rotvoll-kunstnere utgjør basen av de kunstnerisk medvirkende i Kunstscenen, men det blir også invitert noen medvirkende gjestekunstnere.

Rotvoll Kunstscene er åpen for alle. Smittevernregler vil ivaretas på alle arrangementer, og det blir derfor lagt ut et begrenset antall billetter. Rotvoll Kunstscene er støttet av Trøndelag fylkeskommune, Midtnorsk Jazzsenter Kulturrådet og Trondheim kommune.

English

Welcome to ImproSTUNT at Rotvoll kunstnerkollektiv

ImproSTUNT is a platform to present site-specific, multidisciplinary improvised performance. You are invited to take part in a performative journey at Rotvoll Kunstnerkollektiv that explores the meeting between the performer, the audience and the historical place. In this «trialogue» we discover hidden places and embody the works of art around us. Dance artist Anna Thu Schmidt leads the ImproSTUNT ensemble, consisting of dance artists Karoline Ellingsen Bergh and Nina Wollny and musician Tor Haugerud, into site-specific artistic dialogues with musician Sissel Vera Pettersen and visual artists Pekka Stokke and Kathrine Butcher at Rotvoll Kunstnerkollektiv.

Through the projects ImproSTUNT, ImproJAM and ImproLAB  Anna Thu Schmidt seeks to offer an open, free and safe place for exploration of movement and sound through principles taken from dance, improvised music and contact improvisation.

The event is carried out with regard to the current restrictions.
It is possible to keep a safe distance from others. The audience is asked to use a face mask during the screening.

There are very few seats per performance. Tickets must be purchased in advance:

Tickets 5PM    Tickets 7PM

Artistic director: Anna Thu Schmidt
Dance artists: Anna Thu Schmidt, Karoline Bergh Ellingsen, Nina Wollny
Musician: Tor Haugerud
Musician, Rotvoll kunstnerkollektiv: Sissel Vera Pettersen
Visual Artists, Rotvoll kunstnerkollektiv: Pekka Stokke and Katherine Butcher, site specific installation: SHINY-FLOOR SHOW
Supported by: Rotvoll kunstnerkollektiv, DansiT, FFUK, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune