30. oktober 2014 - kl.10:00 4 timer Gratis (DansiT-medl.) / 300 kr (øvrige) Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler

Velkommen til fagdag om spiseforstyrrelser, kroppsbildeproblematikk og trening!

DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag har gleden av å invitere til fagdag i dans torsdag 30. oktober kl. 10.00 – 14.00 i DansiTs lokaler på Svartlamon. Temaet i år er spiseforstyrrelser, kroppsbildeproblematikk og trening, og vi gleder oss til å ta i mot fysioterapeut Marit Danielsen som foreleser. Forelesningen vil kretse innom følgende temaer:

Hovedtemaer:

  1. Kroppsbildeproblematikk hos pasienter med spiseforstyrrelser
  2. Trening: Når går det sunne og friske over til å bli et problem?

Aktuelle undertema:

  1. Forskjellige typer spiseforstyrrelser.
  2. Hvordan arter kroppsbildeforstyrrelser og problematisk trening seg hos de som har spiseforstyrrelser?
  3. Sammenhenger mellom kroppsbilde og trening.
  4. Hvordan kjenne igjen risikofaktorer?
  5. Hva kan være spesielt for dans?
  6. Hva kan en spørre om, hva kan en si, når bør en bli bekymret?

 

Program og påmelding

Forelesningen holdes fra kl. 10.00 – 13.00 før DansiT inviterer til felleslunsj fra kl. 13.00 – 14.00. For å vite ca. antall deltakere ønsker vi at interesserte sender en påmelding til eivind@dansit.no senest tirsdag 28. oktober. Spesifiser gjerne om du har allergier eller annet vi burde kjenne til vedr. lunsjen.

Om Marit Danielsen

Marit Danielsen fikk autorisasjon som fysioterapeut i 1982 og tok videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi i 1994. Siden 1996 har hun vært spesialist i psykomotorisk fysioterapi og hun tok en mastergrad i psykisk helsearbeid i 2012. Danielsen har arbeidet i psykiatrien siden 1986, og vært ansatt i Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) fra 2003. Fra 2009 har hun hatt en kombinert klinisk og forskningsstilling ved RKSF, og fra 2013 har hun arbeidet med en doktorgrad ved NTNU. Data til forskningen kommer hovedsakelig fra pasientene ved RKSF.

Som fysioterapeut er kroppsbildeforstyrrelser og overdreven / tvangspreget fysisk aktivitet naturlige fordypningsområder, både i det kliniske arbeidet og i forskningen. Begge områdene er vanlige hos pasienter med spiseforstyrrelser, og kan være utløsende og opprettholdende elementer, samt medføre risiko for tilbakefall av sykdommen.

Målet med Danielsens forskning er: 1) å øke kunnskap og forståelse for kroppsbildeforstyrrelser og overdreven / tvangspreget fysisk aktivitet hos pasienter med spiseforstyrrelser, og 2) gjennom det bidra til et bedre behandlingstilbud for pasientene.