1. september 2021 - kl.18:00 2 timer Gratis Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program Kurs og samtaler

I denne workshopen vil vi dele praksiser basert på liv, død og nedbrytning, som hjelper oss å oppfatte mer av omfanget av følsomhetene og intelligensene i oss; det menneskelige og ikke-menneskelige, de transformerende rom, før og etter. Materialet er basert på de somatiske tilnærmingene i Authentic Movement og Body-Mind Centering®, som bruker vitenskapelig forskning som utgangspunkt og tilbyr fenomenologisk kunnskap som vitenskapen i mange tilfeller ikke har tilgang til.

Workshopen er for alle og alle som er interessert i bevegelse, kroppen og bevisstheten uavhengig av erfaring. Det krever ingen spesielle ferdigheter, og vi ønsker alle kropper velkommen uavhengig av funksjonsnivå.

Denne workshopen er en introduksjon til noe av materialet i prosjektet Resisting Extinction som har premiere på Ladestien 2. – 5. september 2021.

billetter

English

In this workshop we will share practices for living, dying and decomposing to help us perceive more of the whole scale of the sensitivities and intelligences within us, the human and non-human, the transforming spaces, the before and after. We will draw from the somatic approaches of Authentic Movement and  Body-Mind Centering®, which uses scientific research as a point of departure and offers ranges of phenomenological knowledge that in many cases science has no pathway to.

This class is for anyone and everybody interested in movement, the body and consciousness irregardless of experience. It does not require any special skills, and we welcome all bodies regardless of ability.

This workshop take place as introduction to some of the materials of  Resisting Extinction which will premiere at Ladestien 2. – 5. september 2021.

tickets