29. mars 2022 - kl.16:00 31. mars 2022 - kl.16:00 1 time 30 min Gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Disse to arrangementene omfatter en dialog og praksis som deles av et mangfoldig kull studenter fra Choreomundus – International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage ved NTNU. Med sikte på å utforske spørsmål knyttet til konseptet dans gjennom ideer om identitet, fellesskap, kulturell oversettelse, utdanning og å skape dans. Du vil møte en mangfoldig gruppe av forskere og praktikere fra ulike deler av verden: Afrika, Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, Europa og Asia med ulike legemliggjorte erfaringer som er ivrige etter å stille spørsmål, dele verktøy, leke og snakke om dans. 

Reserver plass

English

These two events encompass a dialogue and practice shared by a diverse cohort of students from Choreomundus- International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage at NTNU.  With aims to explore questions related to the concept of dance, the group explore ideas of identity, community, cultural translation, education and creating dance. A diverse group of researchers and practitioners from different parts of the world: Africa, North, Central and South America, Europe, and Asia with different embodied experiences eager to question, share tools, play, and talk about dance. 

Reserve a ticket