8. november 2014 - kl.17:00 Sted: Lobbyen, Verkstedhallen Fullt program Kurs og samtaler

DansiT inviterer alle danse- og scenekunstnere til bransjetreff med Den Kulturelle Skolesekken og Teaterhuset Avant Garden!

Et av målene til DansiT er å legge til rette for økt produksjon av dansekunst i regionen. Et ledd i dette arbeidet er å arrangere møter mellom utøvere og arrangører. På dette bransjetreffet, som arrangeres i tilknytning til Åpen Scene for Dans og visningen av høstens lokale co-produksjonen Cme, har vi invitert Jorunn Dugstad og Ketil Hustad fra hhv. DKS Trondheim og DKS Sør-Trøndelag, samt teatersjef ved Teaterhuset Avant Garden, Per Ananiassen. De vil gi en kort presentasjon av sine respektive virksomheter og deres programmeringsstruktur, før det blir åpnet for spørsmål fra salen.

Vi avslutter den offisielle delen av programmet med lett servering kl. 18.00, men vi håper at så mange som mulig har anledning til å bli igjen og få med seg kveldens innholdsrike danseprogram. Fra ca. kl. 21.00 topper vi i tillegg det hele med en storslagen FÆST! i Lobbyen, så her ligger alt til rette for business og pleasure i skjønn forening!

Påmelding

Alle profesjonelle danse- og scenekunstnere er velkommen til å delta på bransjetreffet. Det er gratis inngang, men vi ønsker likevel at interesserte sender en påmelding til eivind@dansit.no senest onsdag 5. november.