4. september 2015 - kl.14:30 1 time Sted: Bar Moskus Kurs og samtaler

Kulturrådets tre fagutvalg på scenekunstfeltet har i år lagt sitt årlige fellesmøte til Trondheim. I den anledning inviterer DansiT og Teaterhuset Avant Garden det frie scenekunstfeltet i Midt-Norge til et bransjetreff med Kulturrådet.

Medlemmene i fagutvalgene ønsker å få bedre kjennskap til scenekunstmiljøet i Midt-Norge og høre hva som oppleves som utfordrende. Kulturrådet ser frem til å møte feltet på hjemmebane til åpen dialog i anledning Bastard – Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival.

Velkommen!

Program

  1. Scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth og seksjonsleder Yrjan Svarva innleder med en overordnet strukturell informasjon om saksgangen i behandling av søknader.
  2. Representanter for de tre utvalgene reflekterer over sitt arbeid og de prioriteringer de legger til grunn for dette.
  3. Regissør Ane Aass holder et kort innlegg om status og utfordringer på scenekunstfeltet i Midt-Norge med utgangspunkt i egen kunstnerisk virksomhet.
  4. Åpen diskusjon med salen.

Utvalgsmedlemmer i panelet:

  1. Faglig utvalg for dans: Arne Fagerholt og Brynjar Åbel Bandlien
  2. Faglig utvalg for scenekunst: Snelle Hall og Zezé Kolstad
  3. Faglig utvalg for teater: Hilde Andersen og Thorbjørn Gabrielsen

Ordstyrer: Eivind Haugland, dansekonsulent, DansiT