3. april 2014 - kl.17:30 Ca. 45 min Fri entré Sted: Lobbyen, Verkstedhallen Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Ine Therese Berg møter Philip Channells til en samtale om integrert dans og prosessen bak forestillingen PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold. Samtalen vil foregå på engelsk.

Om Ine Therese Berg

Ine Therese Berg har MA Teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i idéhistorie og teaterregi. Hun er teaterkritiker i Morgenbladet og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, og arbeider som faglig rådgiver i Danseinformasjonen. Der har Berg blant annet etablert Writing Movement, et nordisk-baltisk prosjekt med formål å styrke diskursen i dansefeltet. Hun er også redaktør for Danseinformasjonens kommende bokprosjekt «Bevegelser – 20 år i norsk dans». Ine Therese Berg har flere styreverv i scenekunstfeltet og tar ellers oppdrag som innebærer kuratering, kunstnerisk og faglig rådgiving, samt prosjekt– og organisasjonsutvikling.

English 

Ine Therese Berg talks with choreographer Philip Channells about integrated dance and the process behind the performance PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold. The conversation will be held in English.