22. april 2020 - kl.12:00 1,5 time 100 / Gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Mer info om klassen kommer.

Chiara Bersani deltar på årets Multiplié dansefestival med to forestillinger: soloforestillingen Seeking Unicorns, og The Olympic Games som er skapt sammen med Marco D’Agostin. Bersani og D’Agostin er to kunstnere i trettiårene, født og basert i Italia. Forholdet deres flyter mellom vennskap og samarbeid, korrespondanse og drømmer; og de tar vare på hverandre som kunstnere så vel som mennesker. De ser på seg selv som et usynlig kollektiv: et ideelt, vedvarende, levende nett av relasjoner som binder dem til alle de møter og som blir med og gir liv til arbeidet. The Olympic Games er deres første samarbeid.

Chiara Bersani er en aktiv kunstner innenfor det brede scenekunstfeltet; hun har jobbet som utøver for kunstnere som Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia og Jérome Bèl.  Siden 2010 har hun utviklet sitt eget arbeid, med fokus på ideen om den politiske kroppen.

ENGLISH

More information about this workshop will come.

Chiara Bersani attends this years Multiplié Dance Festival with two performances. Her solo performance Seeking Unicorns, and The Olympic Games created with Marco D’Agostin. Bersani and  D’Agostin are two artists in their thirties, born and based in Italy. Their relationship drifts between friendship and collaboration, correspondence and dreaming; they take care of each other as artists as well as human beings.

They see themselves as an invisible collective: an ideal, persistent, alive web of relations that tie them to everyone they meet, who joins and feeds the creation.

Chiara Bersani is an artist active in the vast field of performing arts; she’s been working as a performer for Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia, Jérome Bèl. Since 2010 she has been developing her own work, focusing around the idea of political body