Workshops and talks
Location
DansiT
Duration
30 min
Friday 22. September 2017 - kl.14:00

Velkommen til informasjonsmøte med rådgiver Geir Lindahl om Danse- og teatersentrums arbeid for det frie scenekunstfeltet!

Stiftelsen Danse- og teatersentrum er en nettverksorganisasjon som skal:
– fremme profesjonell fri scenekunst i Norge
– være et nasjonalt kompetansesenter for profesjonell fri scenekunst
– være det nasjonale knutepunktet for internasjonalt samarbeid, nettverk og formidling med vekt på fri scenekunst
– ivareta offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til fri scenekunst

Før infomøtet kan du få med deg BASTARD SPESIAL! kl. 12-14:
Jassem Hindi – “Ghost Dancer”: En praktisk workshop om lyd i scenekunsten.

Vel møtt!